Dotazy a odpovědi

K čemu především slouží aplikace ALLwins?
K transparentním výběrům dodavatelů v on-line aukcích a k získávání nových zakázek.

 

Co potřebuji k využívání aukční aplikace?
Jediné co opravdu potřebujete je přístup k internetu a aktualizovaný internetový prohlížeč.

 

Jaký je rozdíl mezi aukčním výběrem dodavatelů v systému ALLwins a běžně využívaným výběrem?
Aukční výběr dodavatelů v systému ALLwins má oproti běžně využívaným výběrům dodavatelů především tyto tři základní psychologické výhody:


  • v prvním kole tlak na co nejnižší vstupní cenovou nabídku - dodavatelé nejprve předkládají odběrateli vstupní cenové nabídky, přičemž každý dodavatel přizvaný k výběrovému řízení může učinit pouze jedinou vstupní cenovou nabídku. Dodavatelé neznají vstupní cenové nabídky svých konkurentů. Vstupní cenová nabídka odmítnutá odběratelem je s konečnou platností vyřazena z dalšího výběrového řízení;
  • tlak na aukční cenovou nabídku – vstupní cenové nabídky akceptované odběratelem jsou v aplikaci automaticky zařazeny do následné aukce, která začíná na hodnotě nejnižší vstupní cenové nabídky. Dodavatelé soutěží o váš nákup nabídkou nižší ceny, než je cena aktuálně zobrazena aplikací. Dodavatelé neznají své konkurenty, vidí pouze aktuálně zobrazenou nejnižší aukční cenu. Nejnižší cenová nabídka vítězí;
  • transparentnost výběrových řízení.

 

Vznikají mi registrací v aplikaci ALLwins nějaké finanční závazky?
Registrací v aplikaci vám nevznikají žádné finanční závazky.

 

Je nutné podepisovat nějakou smluvní dokumentaci?
V případě samostatného využívání aplikace nemusíte podepisovat žádnou smluvní dokumentaci. V případě využívání nadstavbových služeb aplikace poskytovaných našimi specialisty je sjednána jednoduchá smlouva o spolupráci.

 

Je zaručena bezpečnost dat a ochrana osobních údajů?
Ano, v souladu s platnou právní legislativou. Veškeré přenosy dat mezi Vámi a našimi servery jsou navíc zabezpečeny prostřednictvím SSL certifikátu s rozšířenou validací.

 

Je aplikace ALLwins optimalizována i pro mobilní technologie?
V současné době je optimalizován pro mobilní technologie pouze modul pro management, tzv. A-Monitoring; obchodních činností. Příslušná osoba tak má kdykoli možnost prostřednictvím svého mobilního telefonu či tabletu sledovat obchodní činnosti jí podřízených firem či pracovníků, včetně přehledného výkaznictví.

vstupte

do aplikace

18prosinec2010

Aukční aplikace ALLwins

Internetový nástroj pro sdružené nákupy a aukční soutěže dodavatelů.
Jediné co potřebujete je připojení k internetu a aktualizovaný internetový prohlížeč.

firma

o nás

+420 245 007 049

info@allwins.eu

pište, volejte - jsme připraveni, pomůžeme vám snížit nákupní ceny a získat nové zakázky.